Płyty izolacyjne STYRISOL umieszcza się z piórem do góry, jedna do drugiej na wewnętrznej ścianie. Niezbędna jest przynajmniej 4 cm przestrzeń wentylacyjna. Należy zainstalować kotwy ścienne, aby woda nie penetrowała ściany wewnętrznej. Na poziomie gruntu, należy zastosować warstwę osuszającą. Woda jest odprowadzana z otwartych rowków.

IZOLACJA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ / IZOLACJA MOSTÓW PRZEMARZANIA

Płyty izolacyjne STYRISOL są doskonałym wsparciem powierzchni tynku. Powierzchnia płyt ma rowki lub ma układ waflowy, co zapewnia dobre łączenie.

IZOLACJA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

Płyty izolacyjne STYRISOL można instalować jako izolację ściany zewnętrznej. Izolacja ściany zewnętrznej wymaga precyzyjnego podejścia i profesjonalnego ułożenia płyt izolacyjnych, a następnie pokrycia tynkiem szlachetnym.

Abriso Polska Góra k. Jarocina 63-233 Jaraczewo, ul.Dworcowa 6 tel./fax. +48 62 7409095 e-mail: info@abriso.com.pl Polityka cookies  © copyright Abriso Ochrona danych osobowych