STYRISOL - POLISTYREN EKSTRUDOWANY

Żółte płyty STYRISOL z ekstrudowanego polistyrenu o strukturze zamknięto-komórkowej o zastosowania jako izolacja termiczna. Polistyren ekstrudowany - stanowi doskonały materiał izolacyjny, odporny na działanie wilgoci, na mróz. Płyty polistyrenowe styrisol charakteryzują się dużą sprężystością i wytrzymałością na ściskanie

Zastosowanie  polistyrenu ekstrudowanego:

IZOLACJA PODŁOGI Duża odporność na ściskanie i wilgoć STYRISOL powoduje, że produkt ten jest odpowiedni jako izolacja pod różne typy podłóg.

IZOLACJA PIWNICY Obliczenia wykazują, że najlepszym miejscem dla montażu izolacji termicznej w ogrzewanych przestrzeniach jest zimna strona konstrukcji.

IZOLACJA MURU SZCZELINOWEGO Płyty izolacyjne STYRISOL umieszcza się z piórem do góry, jedna do drugiej na wewnętrznej ścianie. Niezbędna jest przynajmniej 4 cm przestrzeń wentylacyjna. Należy zainstalować kotwy ścienne, aby woda nie penetrowała ściany wewnętrznej. Na poziomie gruntu, należy zastosować warstwę osuszającą. Woda jest odprowadzana z otwartych rowków.

IZOLACJA DACHU Odwrócony dach jest konstrukcją, poprzez którą płyty izolacyjne STYRISOL® umieszcza się powyżej wodoszczelnej membrany. Izolacja jest obciążana dodatkowym balastem. Płyty izolacyjne montuje się luźno na pokryciu dachu.

Parametry techniczne

KARTA TECHNICZNA - STYRISOL XPS
Parametr Jednostka Wartość Norma
Gęstość kg/m³ 33 ± 3 EN 1602
Naprężenia ściskające kPa 20-30mm: 200
31-100mm: 300
80mm: 400
100mm: 500
EN 826
Przewodność cieplna W/m.K 20 < 40 mm: 0,034
51 < 100 mm: 0,037
EN 13164 - DIN 4108-4
Przenikanie pary wodnej(μ) µ 150 EN 12086
Absorpcja wody przy długotrwałym zanurzeniu % Obj. ≤ 0,7 EN 12087
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji % Obj. ≤ 2 EN 12088
Odporność na zamrażanie i odmrażanie % Obj. ≤ 2 EN 12091
Klasa palności Euroklasa B1 - E DIN 4102 - EN 13501-1
Zakres temperatur °C - 50/ + 75 EN 14706
Kapilarność - nie wykazuje  
Współczynnik rozszerzalności liniowej mm/m Δ T60 °C 0,07  

Standardowe rozmiary

Długości: 1250 i 2500 [mm]
Szerokości : 600 [mm]
Grubości: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140*, 160* [mm]

* - Grubość  na specjalne zamówienie

Tolerancje:
* na długości: ≤ 1500 mm: ± 8 mm,
                          > 1500 mm: ± 10 mm
* na szerokości : ± 8 mm
* na prostokątności: ≤ 5 mm/m
* na płaskości: 6 mm/m
* na grubości : d< 50 mm: ± 2 mm,
                           50 mm ≤ d ≤ 120 mm: -2 / +3 mm
                           d> 120 mm: -2/+6 mm

Zalety

Płyty STYRISOL spełniają następujące wymagania dotyczące izolacji budynków i projektów budowlanych:

 • - doskonałe właściwości izolacyjne
 • - minimalna absorpcja wody
 • - wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • - odporne na gnicie
 • - odporne na grzyby i mikroby
 • - odporne na niszczenie przez robactwo i gryzonie
 • - samogasnące
 • - łatwe w montażu
 • - nadające się do przetworzenia

Środki bezpieczeństwa


 1. 1. Przechowywanie
  Płyty izolacyjne STYRISOL z żółtego ekstrudowanego polistyrenu można przechowywać długo w ich oryginalnych opakowaniach. Kiedy wystawi się płyty na działanie promieni słonecznych, mogą nieco utracić zabarwienie.
 2. 2. Ochrona przeciwpożarowa
  STYRISOL zawiera środki opóźniające palenie. Ekstrudowany polistyren jest materiałem palnym i nie można go wystawiać na działanie żadnego rodzaju ciepła. Podczas topienia się produktu powstaje gęsty dym. Produkty spalania mogą zawierać tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz sadzę.
 3. 3. Stabilność chemiczna
  Ekstrudowany polistyren może być wykorzystywany w zestawieniu z większością materiałów budowlanych (wapno, cement, tynk, bezwodny tynk, alkohole, kwasy i zasady). Rozpuszczalniki na bazie ropy naftowej, smoły węglowej i produkty pochodne mogą wpłynąć na materiał. Rozpuszczalniki takie, jak aceton, octan etylu, benzyna, toluen mogą uszkodzić płyty. Zawsze należy sprawdzić w instrukcji, czy produkt jest odpowiedni do zastosowania z ekstrudowanym polistyrenem.
 4. 4. Produkty klejące
  Zalecamy produkty klejące bez rozpuszczalników na bazie ropy naftowej. Zawsze należy sprawdzić czy produkt jest odpowiedni do zastosowania z ekstrudowanym polistyrenem.
 5. 5. Środowisko naturalne
  Pianka ekstrudowana polistyrenowa nie jest biodegradowalna. Nie ma zagrożenia zanieczyszczenia gleby czy wody. Ponadto płyty izolacyjne STYRISOL są całkowicie przetwarzalne.

 

Abriso Polska Góra k. Jarocina 63-233 Jaraczewo, ul.Dworcowa 6 tel./fax. +48 62 7409095 e-mail: info@abriso.com.pl Polityka cookies  © copyright Abriso Ochrona danych osobowych